Västlänk - ett samarbete mellan stadsnäten i Västsverige

 

Västlänk är en förening bestående av 19 stadsnätsägare i Västsverige. Stadsnät är ett inarbetat begrepp som står för lokal förankring, konkurrensneutralitet och entreprenörsanda. Stadsnät är flexibla och duktiga på att agera efter de behov som finns på den egna marknaden; närheten till kunden ställer höga krav på service och kvalité.

Nyheter

strömstaNET går med som medlemmar i Västlänk (2016-04-06)

Västlänk får en ny medlem i det lokala stadsnätsbolaget strömstaNET som verkar i Strömstads kommun

 

Netwest anställer Martin Gedda som VD (2015-11-13)

Det nystartade regionala marknadsbolaget Netwest har anställt Martin Gedda som VD.

 

Det nya regionala marknadsbolaget Newest är nu registrerat hos Bolagsverket (2015-10-05)

Det nystartade regionala marknadsbolaget Netwest Sweden AB har nu blivit formellt registrerat hos Bolagsverket.

 

 

Nyhetsarkivet