Västlänk - ett samarbete mellan stadsnäten i Västsverige

 

Västlänk är en förening bestående av 19 stadsnätsägare i Västsverige. Stadsnät är ett inarbetat begrepp som står för lokal förankring, konkurrensneutralitet och entreprenörsanda. Stadsnät är flexibla och duktiga på att agera efter de behov som finns på den egna marknaden; närheten till kunden ställer höga krav på service och kvalité.

Nyheter

Tranemo kommun ny medlem i V?stl?nk (2016-10-26)

Tranemo kommun ansluter som den 20 medlemmen i V?stl?nk.

 

str?mstaNET g?r med som medlemmar i V?stl?nk (2016-04-06)

V?stl?nk f?r en ny medlem i det lokala stadsn?tsbolaget str?mstaNET som verkar i Str?mstads kommun

 

Netwest anst?ller Martin Gedda som VD (2015-11-13)

Det nystartade regionala marknadsbolaget Netwest har anst?llt Martin Gedda som VD.

 

 

Nyhetsarkivet