strömstaNET går med som medlemmar i Västlänk (2016-04-06)

 

Västlänk får en ny medlem i stadsnätet strömstaNET som verkar i Strömstads kommun.

 

strömstaNET är ett helägt kommunalt bolag bildat 2011 med mål att alla invånare i Strömstads kommun ska få tillgång till befintliga och framtida kommunikationstjänster på lika villkor. En målbild man kallar "100 Mbit till 100 procent".

 

strömstaNET samarbetar bland annat med kommunen och det allmännyttiga bostadsbolaget Strömstadsbyggen. Man satsar även på fiberutbyggnad till fiberföreningar och lokala företag. Genom att man har aktiverat en fiberförbindelse mellan Strömstad och Halden i Norge, har man möjligheten att arbeta från bägge sidor av gränsen.

 

Tillbaka