Tranemo kommun ny medlem i Västlänk (2016-10-26)

 

Tranemo kommun ansluter som ny medlem i Västlänk. Under året har Tranemo kommun antagit en ny bredbandsstrategi där man bland annat har som mål att 100 % av kommunens hushåll och företag skall ges möjlighet till robust bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s symmetriskt år 2020. Kommunen har vidare rekryterat en bredbandsamordnare som ska samordna bredband inom kommunen mellan fiberföreningar, kommunens fiber och privata aktörer. Arbete pågår att samordna fiber mot grannkommunerna. Man skall vidare upphandla en serviceorganisation mot kommunens fibernät och erbjuda fiberföreningar delaktighet i upphandlingen.

Tillbaka