Nyheter

 

Tranemo kommun ny medlem i Västlänk (2016-10-26)

Tranemo kommun ansluter som den 20 medlemmen i Västlänk.

Läs mer

 

strömstaNET går med som medlemmar i Västlänk (2016-04-06)

Västlänk får en ny medlem i det lokala stadsnätsbolaget strömstaNET som verkar i Strömstads kommun

Läs mer

 

Netwest anställer Martin Gedda som VD (2015-11-13)

Det nystartade regionala marknadsbolaget Netwest har anställt Martin Gedda som VD.

Läs mer

 

Det nya regionala marknadsbolaget Newest är nu registrerat hos Bolagsverket (2015-10-05)

Det nystartade regionala marknadsbolaget Netwest Sweden AB har nu blivit formellt registrerat hos Bolagsverket.

Läs mer

 

Uddevalla Energi ny föreningsmedlem i Västlänk (2013-01-25)

Västlänk får ytterligare en medlem i Uddevalla Energi och täcker nu totalt 29 kommuner i Västsverige.

Läs mer

 

Varberg Energi går med som medlem i Västlänk (2012-08-27)

Västlänksamarbetet blir större och sträcker sig nu även utanför Västra Götalands gränser.

Läs mer

 

Mariestad Töreboda Energi ny medlem i Västlänk

Västlänk har fått en ny medlem genom Mariestad Töreboda Energi

Läs mer

 

Västlänk blir en ideell förening

Stadsnäten i Västlänk tar nu ytterligare ett steg och bildar en ideell förening.

Läs mer

 

Svenska Stadsnät tecknar avtal med Riksbyggen

Svenska Stadsnät tecknar avtal med Riksbyggen gällande fiberinstallation och leverans av öppet stadsnät till ett stort nybyggnadsprojekt vid Stensjön i Mölndals kommun.

Läs mer

 

Fibert - Ny medlem i Västlänk

Västlänk har fått en ny medlem genom Fiber till alla i Tranemo kommun ekonomisk förening (Fibert).

Läs mer

 

Västlänk bjuder in till inspirationsdag kring IT-samverkan och IT-infrastruktur

Den 15/5 bjuder Västlänk in kommunerna i länet till en inspirationsdag för att utbyta ideér vad som gjorts inom IT och IT-infrastruktur för att öka verksamhetsnyttan.

Läs mer

 

Svenska Stadsnät AB tar över Mölndal Energis plats i Västlänk

Mölndal Energi har sålt sitt bredbandsnät till Svenska Stadsnät AB. I och med försäljningen, träder Mölndal Energi ur Västlänk och överlåter sin plats till Svenska Stadsnät.

Läs mer

 

Västlänks arbetar med att ta fram ett koncept för fiberanslutning av byalag

Västlänks arbetar med att ta fram ett koncept för fiberanslutning av byalag.

Läs mer

 

Västlänks ramavtal med Tele2 är nu klart

Västlänks ramavtal med Tele2 är nu klart.

Läs mer

 

Västlänk - en stark regional aktör

Stadsnäten i Västlänk agerar såväl lokalt genom det egna stadsnätet, som regionalt genom det gemensamma regionnätet. Gemensamt är vi en stark aktör på den regionala marknaden.

Läs mer

 

Västlänk tecknar ramavtal med TDC Song

Stadsnäten i Västlänk har tecknat ramavtal med TDC Song avseende leverans av datakommunikationstjänster.

Läs mer

 

Västlänknätet blir ännu kraftfullare

Uppgraderingen av Västlänks regionnät med utrustning
för våglängdsmultiplexering är nu klar.

Läs mer

 

Intresset för regionala transporter inom Västlänks nät ökar

Intresset för regionala transporter inom Västlänks nät fortsätter att öka och affären omsätter nu över 10 miljoner kronor årligen.

Läs mer

 

Samarbetet inom Västlänk utvecklas till nästa nivå

Västlänk arbetar med att fördjupa samarbetet mellan stadsnäten inom Västra Götaland för att ta ett steg närmare målet att kunna erbjuda datakommunikation i hela regionen via ett gemensamt gränssnitt.

Läs mer

 

Västlänk - Regionnätet för Västra Götaland

Västlänk är ett samarbete mellan 24 stadsnät i Västsverige. Stadsnät är ett inarbetat begrepp som står för lokal förankring, konkurrensneutralitet och entreprenörsanda.

Läs mer